Kvalitetspolicy

Kvalitet från start till mål

I de följande 5 punkterna speglas de förpliktelser och ansvar vi har mot våra kunder, medarbetare och leverantörer.

  • Mega Teknik AB ska leverera produkter inom Kablage, Elektromontage och Styrsystem enligt kundens krav och förväntningar.
  • Kvalitet ska prägla vårt arbete från den första kundkontakten till leverans.
  • Mega Teknik AB ställer lika höga krav på utförande och kontroll vid outsourcad produktion som på egen produktion.
  • Mega Teknik AB strävar efter att ständigt förbättra och effektivisera kvalitetsledningssystemet.
  • Mega Teknik AB åtar sig att uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav.

Mer om Kvalitet och Miljö