Miljöpolicy

Ansvar och omtanke

Mega Teknik AB önskar bidra till ett ekonomiskt hållbart samhälle genom att, i största möjliga mån anpassa produktionen till miljön. Vår miljöansvarige leder det kontinuerliga arbetet. Vi strävar efter att göra ständiga förbättringar. En av förutsättningarna är att företaget och samtliga medarbetare tar miljöfrågorna på stort allvar. Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Omtanke om människor och miljö måste därför prägla allt vårt arbete. Ansvaret ligger på oss alla. För att uppnå detta ska företaget och dess medarbetare följa nedanstående principer.

  • Vara lyhörda för marknadens och övriga intressenters miljökrav.
  • Ständigt arbeta för att minska vår verksamhets miljöbelastning.
  • Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändring av verksamheten.
  • Genom utbildning stimulera medarbetarna till att ta personligt miljöansvar.
  • I övrigt leva upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning och av myndigheter.

Mer om Kvalitet och Miljö