Vision och affärsidé

Vision

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern inom Industriell Automation och stå för hög kvalitet, stor flexibilitet samt långsiktighet i våra kund- och leverantörsrelationer.

Affärsidé

Mega Teknik erbjuder kundanpassade lösningar inom Kablage, Elektromontage och Styrsystem som bidrar till att öka kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Vi ska uppfattas som en trygg och ärlig leverantör som överträffar kundernas högt ställda förväntningar.

Teamwork

Planering, beslut och handling blir bättre när det görs i samarbete.